برترین فایل ارائه مدلی برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC –FUZZY


برترین فایل ارائه مدلی برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC –FUZZY

ارائه مدلی برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC –FUZZY

در این پژوهش ابتدا با توجه به روش ABC، 77 قلم از مواد اولیه به سه گروه تقسیم‌بندی شده است که 11 قلم از آن‌ها به عنوان کالای A، 16 قلم در طبقه B و 50 قلم باقیمانده در طبقه C قرار گرفتند

دانلود ارائه مدلی برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC –FUZZY

فازی موجودی روشABC شرکت هامون طبقه بندی موجودی دانلود مقاله رشته مدیریت صنعتی دانلود مقاله طبقه بندی اقلام مواد و موجودی‌ با استفاده از روش ABC –FUZZY دانلود مقاله طبقه بندی اقلام مواد و موجودی‌
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

دانلود مقاله رشتهمدیریت صنعتی

ارائه مدلی برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی‌ها با استفاده از روش ABC –FUZZY

(بصورت کامل و جامع)
چکیده

ادامه مطلبhttp://atarodekhorasan.ir/magaleh/new13570.html